Woord van de Dokter

Vooraleer het plezier van joggen en trainen te ontdekken en een trainigsprogramma voor de marathon te starten, is een grondige check-up nodig.

Deze check-up is noodzakelijk voor alle sporters boven de 40, voor kinderen of tieners of gewoon voor alle sporters die gezondheidsbewust te werk gaan en hun prestaties wensen te verbeteren.

Waarom?

Het hartonderzoek voor sporters beoogt twee belangrijke doelen:

  • De tijdelijke of definitieve tegenindicaties opsporen.
  • Een fysiologische identiteitskaart op stellen (O2S max; aërobe en anaërobe drempels, …).

Hoe ?

1. Anamnese

  • Familiale antecedenten, cardiovasculair, neurologisch of metabolisch
  • Persoonlijke medische antecedenten (allergieën, bloeddruk,…), chirurgisch, orthopedisch, traumatologische aandoeningen, medicatie, alcohol, tabak, …
  • Sportanamnese, sportongevallen, ongesteldheden, klachten met betrekking tot inspanning (hartkloppingen, borstklachten, krampen, abnormaal transpireren,…)

2. Gewoon klinisch onderzoek

3. Bloedafname

4. Inspanningtest op ergonomisch tapijt

5. Bijkomend onderzoek in functie van de uitslag van het routineonderzoek

Het sportgeneeskundig onderzoek heeft preventie rol. Een verbetering van de risicofactoren wat betreft hart- en bloedvaten en hygiënische, dieet- levensregels zijn voor iedereen van toepassing.

Enkele praktische tips:

DRANKJES

Drinken, drinken, drinken ..., zo veel je kan is de verstandigste raad om je marathonavontuur te laten  slagen; drinken zonder de dorst af te wachten en zonder angst voor een drinkstop.

Welke drankjes?

Een glucoseoplossing (suiker activeert de toegang van het water in de cellen) waaraan zout werd toegevoegd, dus een hypo- of isotonisch drankje met verhoogd concentratiegehalte naarmate het aantal kilometers toeneemt (de behoefte aan glucose neemt immers geleidelijk toe).

MENGSEL VAN WATER + ZOUT + GLUCIDEN

KLEDING

Kies voor schoenen en sokken die behoorlijk werden uitgeprobeerd tijdens de trainingen en die geen irritatie veroorzaken.

Draag kleren die aangepast zijn aan de weersomstandigheden; bij heel warm weer geen witte kleding dragen (ook geen witte pet) en spons u regelmatig af.

SNELHEID

Let tijdens de trainingen wat betreft het vermeerderen van uw snelheid op een trage maar zeker vooruitgang, helemaal op uw eigen ritme, zonder te letten op wat anderen doen of denken.

Tijdens de wedstrijd zelf moet u ook op uw snelheid letten. U kan altijd sneller lopen in de tweede helft van de wedstrijd en dan heeft u uw doel dubbel bereikt.

Ten slotte, hou altijd voor ogen te houden dat een loopwedstrijd een spel is. Lopen moet een plezier blijven zelfs uw wedstrijd de mist in gaat of als u uw besttijd niet verbetert.

Train sereen, bedachtzaam en met plezier. Loop snel, loop zo snel of traag, het moet een spel blijven: het spel van lichaam engeest.


Dr Sophie Demanez