Je doel vast stellen - Je niveau en trainingsritme bepalen

Er bestaan verschillende in CITO tests voor het bepalen van uw trainingsritme en om uw potentieel prestatievermogen te bepalen over wisselende afstanden. (test van Cooper; test van Léger; test van Conconi,.). 

Deze test zijn echter moeilijk in praktijk te brengen en hun resultaten kunnen niet altijd onmiddellijk gebruikt worden.
De CAT-TEST van Raymond Chanon is een aanrader omwille van zijn statistische betrouwbaarheid en ook omwille het gemak van de uitvoerbaarheid.
Het volstaat immers uw beste prestatie op 2000 of 3000 m te chronometreren.

CAT-TEST 

De CAT-TEST dient op een piste te worden uitgevoerd teneinde de regelmaat van het ritme bij iedere ronde na te gaan.

Ongeveer 30 minuten opwarmen en rekken.
Chronometreer 2000 of 3000 m.
Ontleed uw resultaat met behulp van onderstaande tabel.

Opmerking

Voor betekenisvolle resultaten, dient u ten minste 8 minuten te lopen.
De in onderstaande tabel opgenomen waarden zijn aanwijzingen en kunnen verschillen van persoon tot persoon, hoewel ze gevalideerd werden door verschillende onderzoeken. Over het algemeen leveren ze heel realistische resultaten op. Deze test vervangt helemaal niet de persoonlijke benadering van een gespecialiseerd arts (zie vorig hoofdstuk) of een ervaren trainer.

LEZEN VAN DE UITSLAGEN TABEL

RITME MAS :

Uitvoeringstijd van de series 200 m,400 m en 1000 m tijdens de MAS trainingen (verbetering van de aerobische kracht, van de maximale O2S.

ANAEROBEDREMPEL:

Tijd per km. op de anaërobe drempel (intensief uithoudingsvermogen).

AEROBEDREMPEL :

Tijd per km op de aërobe drempel (fundamenteel of extensief uithoudingsvermogen) Aangeraden wordt 50 % van de training aan dit ritme te trainen (heel belangrijk voor beginners).

MARATHONRITME :

Tijd per km tijdens de marathon.

HERSTELRITME :

Tijd per km tijdens het weer op krachten komen.

MAX O2 S:

Bepaling van uw maximale aerobische kracht of maximum zuurstofverbruik.

BENADERENDE TIJD HALVE MARATHON EN MARATHON :

Bepaling van uw prestatievermogen over de afstand in functie van uw huidige fitheid.

Test
2000m

Ritme
MAS
1000m

Ritme
MAS
400m

Ritme
MAS
200m

Anaerobe drempel (km)

Mara-
thonritme
(km)

Aerobe drempel (km)

Herstel-ritme (km)

Benaderde tijd halve marathon

Benaderde tijd  marathon

Max O2 S

07:00
03:30
01:19
00:39
03:59
04:13
04:29
05:00
01:23:55
02:57:57
61
07:15
03:38
01:22
00:40
04:07
04:22
04:39
05:11
01:26:55
03:04:18
59
07:30
03:45
01:24
00:41
04:16
04:31
04:48
05:21
01:29:55
03:10:40
57
07:45
03:53
01:27
00:43
04:24
04:40
04:58
05:32
01:32:55
03:17:01
55
08:00
04:00
01:30
00:44
04:33
04:49
05:08
05:43
01:35:55
03:23:22
53
08:15
04:08
01:32
00:45
04:41
04:58
05:17
05:54
01:38:54
03:29:44
52
08:30
04:15
01:35
00:46
04:50
05:07
05:27
06:04
01:41:54
03:36:05
50
08:45
04:23
01:37
00:48
04:58
05:16
05:37
06:15
01:44:54
03:42:26
49
09:00
04:30
01:40
00:49
05:07
05:25
05:46
06:26
01:47:54
03:48:48
47
09:15
04:38
01:42
00:50
05:15
05:34
05:56
06:36
01:50:54
03:55:09
46
09:30
04:45
01:45
00:51
05:24
05:43
06:05
06:47
01:53:54
04:01:30
45
09:45
04:53
01:48
00:52
05:32
05:52
06:15
06:58
01:56:53
04:07:52
44
10:00
05:00
01:50
00:54
05:41
06:01
06:25
07:09
01:59:53
04:14:13
43
10:15
05:08
01:53
00:55
05:49
06:10
06:34
07:19
02:02:53
04:20:34
42
10:30
05:15
01:55
00:56
05:58
06:20
06:44
07:30
02:05:53
04:26:56
41
10:45
05:23
01:58
00:57
06:06
06:29
06:53
07:41
02:08:53
04:33:17
40
11:00
05:30
02:00
00:58
06:15
06:38
07:03
07:51
02:11:53
04:39:38
39
11:15
05:37
02:03
00:59
06:24
06:47
07:13
08:02
02:14:52
04:46:00
38
11:30
05:45
02:05
01:01
06:32
06:56
07:22
08:13
02:17:52
04:52:21
37
11:45
05:53
02:08
01:02
06:41
07:05
07:32
08:24
02:20:52
04:58:42
36
12:00
06:00
02:10
01:03
06:49
07:14
07:42
08:34
02:23:52
05:05:04
36
                   

 

Test

3000m

Ritme
MAS
1000m

Ritme
MAS
400m

Ritme
MAS
200m

Anaerobe drempel (km)

Mara-
thonritme
(km)

Aerobe drempel (km)

Herstel-ritme (km)

Benaderde tijd halve marathon

Benaderde tijd halve marathon

Max O2 S

08:00
02:40
01:01
00:30
02:58
03:08
03:20
03:49
01:02:31
02:12:24
83
08:15
02:45
01:03
00:31
03:03
03:14
03:26
03:56
01:04:28
02:16:32
81
08:30
02:50
01:05
00:32
03:09
03:20
03:32
04:03
01:06:26
02:20:40
78
08:45
02:55
01:07
00:33
03:14
03:26
03:39
04:10
01:08:23
02:24:48
76
09:00
03:00
01:08
00:34
03:20
03:32
03:45
04:17
01:10:20
02:28:56
74
09:15
03:05
01:10
00:34
03:26
03:38
03:51
04:24
01:12:17
02:33:05
72
09:30
03:10
01:12
00:35
03:31
03:44
03:58
04:31
01:14:14
02:37:13
70
09:45
03:15
01:14
00:36
03:37
03:49
04:04
04:39
01:16:12
02:41:21
68
10:00
03:20
01:15
00:37
03:42
03:55
04:10
04:46
01:18:09
02:45:29
67
10:15
03:25
01:17
00:38
03:48
04:01
04:16
04:53
01:20:06
02:49:38
65
10:30
03:30
01:19
00:39
03:53
04:07
04:23
05:00
01:22:03
02:53:46
63
10:45
03:35
01:21
00:40
03:59
04:13
04:29
05:07
01:24:01
02:57:54
62
11:00
03:40
01:23
00:40
04:04
04:19
04:35
05:14
01:25:58
03:02:02
61
11:15
03:45
01:24
00:41
04:10
04:25
04:41
05:21
01:27:55
03:06:11
59
11:30
03:50
01:26
00:42
04:16
04:31
04:48
05:29
01:29:52
03:10:19
58
11:45
03:55
01:28
00:43
04:21
04:36
04:54
05:36
01:31:49
03:14:27
57
12:00
04:00
01:30
00:44
04:27
04:42
05:00
05:43
01:33:47
03:18:35
56
12:15
04:05
01:31
00:45
04:32
04:48
05:06
05:50
01:35:44
03:22:44
54
12:30
04:10
01:33
00:45
04:38
04:54
05:13
05:57
01:37:41
03:26:52
53
12:45
04:15
01:35
00:46
04:43
05:00
05:19
06:04
01:39:38
03:31:00
52
13:00
04:20
01:36
00:47
04:49
05:06
05:25
06:11
01:41:36
03:35:08
51
13:15
04:25
01:38
00:48
04:54
05:12
05:31
06:19
01:43:33
03:39:16
50
13:30
04:30
01:40
00:49
05:00
05:18
05:37
06:26
01:45:30
03:43:25
49
13:45
04:35
01:42
00:50
05:06
05:24
05:44
06:33
01:47:27
03:47:33
48
14:00
04:40
01:43
00:50
05:11
05:29
05:50
06:40
01:49:24
03:51:41
48
14:15
04:45
01:45
00:51
05:17
05:35
05:56
06:47
01:51:22
03:55:49
47
14:30
04:50
01:47
00:52
05:22
05:41
06:02
06:54
01:53:19
03:59:58
46
14:45
04:55
01:48
00:53
05:28
05:47
06:09
07:01
01:55:16
04:04:06
45
15:00
05:00
01:50
00:54
05:33
05:53
06:15
07:09
01:57:13
04:08:14
44

(Meer informatie clik here)