Training

INTRO

Dit deel van de Maasmarathon.com-site heeft enkel tot doel u in te lichten over een trainingsaanpak die zo goed mogelijk afgestemd is op uw persoonlijke ambitie en mogelijkheden.

Let op :

Deze trainingsadviezen staan los van het deskundig oordeel van een arts of dat van uw trainer. Die zijn na een onderzoek en tests uiteraard nog beter in staat, u persoonlijk advies te verlenen.

DE MARATHON VOORBEREIDEN :

1. BEGRIP EN HERHALING VAN FYSIOLOGISCHE INSPANNING.
2. DOELEN BEPALEN - NIVEAU EN TRAININGSVORM VASTSTELLEN.
3. 8 WEKEN TER VOORBEREIDING VAN DE MAASMARATHON.
4. VOEDINGSLEER VAN DE MARATHONLOPER.
5. EEN WOORD VAN DE DOKTER.

Meer informaties click hier