Reglement

MARATHON REGLEMENT

Art. 1. Zowel de Maasmarathon de la Meuse als de halve marathon zijn een organisatie van de vzw Maasmarathon de la Meuse met de steun van de Sportdienst van de Provincie Luik en van de stad Visé.

Art. 2. Het parcours van 42,195 km is conform aan het nationale en internationale reglement van loopwedstrijden op de weg (IAAF). Iedere km. is met een bord aangeduid.


Art. 3. De wedstrijd staat open voor iedereen die minimum 18 jaar is.

Voor veiligheidsredenen zijn rolstoeldeelnemers en hand-bikers niet toegelaten.

De leeftijdsklassen zijn de basis van een aparte klassering in de verschillende proeven Mannen en Vrouwen (S,M35,M40, M45,M50,M55,M60,M65,M70,VS, V35,V40, V45,V50,V55,V60,V65, V70).Tijdens de wedstrijd worden controles uitgevoerd om de regelmaat ervan te verzekeren.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat wie aan de wedstrijd deelneemt, dit doet op eigen risico en exclusieve verantwoordelijkheid.

De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af ingeval van ongeval of zwakte ten gevolge van een slechte gezondheidstoestand.


Art. 4. De veiligheid op de weg wordt verzekerd door de Lokale Politie in Belgïe en door de Konijnklijke Maréchaussée in Nederland. De medische dienst wordt verzorgd door het Rode Kruis evenals door 4 artsen. De organisatoren zijn gedekt door een verzekeringspolis van burgerlijke aansprakelijkheid.


Art. 5. De rugnummers kunnen worden afgehaald op zaterdag 11 mei tussen 14.00 en 18.00 uur en op zondag 12 mei vanaf 7.00 uur, mits voorleggen van de bevestigingsbrief en het betalingsbewijs.


Art. 6. Officiële jury :
Bestaat uit een wedstrijdchef wiens beslissingrecht onherroepelijk is.
Hij wordt bijgestaan door een wedstrijdjury en koerscommissarissen, die de lopers kunnen diskwalificeren in geval van niet eerbiedigen van hun aanwijzingen; dat geldt zowel voor de lopers als voor de fietser-begeleider.


Art. 7. De bevoorradingsposten worden om de 5 kilometer geplaatst en één extra post aan de aankomst. Ze zijn exclusief aan de lopers voorbehouden. Op tussenposten zijn vochtige sponsen beschikbaar. De deelnemers die opgeven worden aan de bevoorradingsposten door een voertuig opgehaald en naar de aankomst gebracht.


Art. 8. Deelnemen houdt een vaste verbintenis in en veronderstelt het volledig aanvaarden van het huidig reglement.


Art. 9. FIETSEN
Fietsen zijn niet toegelaten.


Art. 10. Een voertuig zal de koers volgen aan een snelheid die overeenstemt met de tijdsgrens van 5.30 uur. Elke loper die door deze wagen wordt voorbijgereden, moet instappen omdat het gewone verkeer opnieuw wordt toegelaten na de doortocht van dit voertuig.


Art. 11. De nummers van de deelnemers moeten op de borst of op de buik worden gedragen terwijl de reclame in haar geheel zichtbaar moet zijn.


Art. 12. In geval van kwetsuur of ziekte wordt een geneeskundig attest gevraagd om de terugbetaling te bekomen voor inschrijvingen tot 30 april  met aftrek van 5 € voor administratieve kosten.


Art .13. Persoonlijke gegevens kunnen enkel worden gebruikt voor het opstellen van de uitslagenlijsten, voor de informaticadiensten en voor de perscommuniqués. De deelnemer laat de organisatoren van de Maasmarathon de la Meuse toe zijn naam, foto's en tijden te gebruiken ten dienste van de geschreven, gesproken en TV pers, ook per e-mail.


Art .14. De wedstrijd wordt gechronometreerd met behulp van het CHIP systeem.  Als u zonder chip loopt, wordt u niet in het klassement opgenomen.


Art. 15. De deelnemers erkennen kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard.


Art. 16. In geval van overmacht, van natuurramp of van alle andere omstandigheden die de veiligheid van de lopers in gevaar brengen, kan de organisatie de loop annuleren zonder terugbetaling aan om het even wie.