Reglement

REGLEMENT HALVE MARATHON

 

Art. 1. Het halve marathon is een organisatie van de vzw Maasmarathon de la Meuse met de steun van de Provincie Luik Sports en van de stad Visé met de colaboratie van het atletiek Maastricht.

Art. 2. Het parcours van 21,097 Km is conform aan het nationale en internationale reglement van de loopwedstrijden op de weg (IAAF). Iedere Km is door een paneel aangeduid.

Art. 3. De wedstrijd is open voor elke persoon . De leeftijdsklassen geven aanleiding tot een aparte klassering in de verschillende proeven .Kontrolen worden uitgevoerd tijdens de wedstrijd om de voorwaarden ter verzekering van de regelmatigheid van de wedstrijd na te kijken. Men vermeldt uitdrukkelijk dat alle lopers die aan de wedstrijd deelnemen dit doen onder hun eigen en exclusieve verantwoordelijkheid. De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af ingeval van ongeval of zwakte die het gevolg is van een slechte gezondheidstoestand.

Art. 4. De veiligheid op de weg wordt verzekerd door de Lokale Politie in Belgïe en door de Konijnklijke Maréchaussée in Nederland. De medische dienst wordt verzorgd door het TRANS AMBU evenals door twee artsen. De organisatoren zijn gedekt door een verzekeringspolis over burgelijk wettelijke.

Art. 5. De rugnummers dienen te worden afgehaald mits voorleggen van de bevestigingsbrief en de betalingsbewijs in Cultureel Centrum , Rue du Collège Visé op zaterdag  tussen 14:00 en 18:00uur en op zondag  vanaf 7 uur.

Art. 6. Officiële jury :
Bestaat uit een wedstrijdchef wiens beslissingsvermogen onherroepelijk is..
Hij wordt bijgestaan door een wedstrijdjury en koerscommissarissen, die de lopers kunnen diskwalificeren, in geval van oneerbiedigheid aan hun aanwijzingen, voor de lopers en voor de fietserbegeleiders.

Art. 7. De bevoorradingsposten worden geplaatst om de 5 kilometer en aan de aankomst.Die zijn exclusief aan de lopers gereserveerd. Op tussenposten zijn vochtige sponsen beschikbaar. De deelnemers die opgeven worden aan de bevoorradingsposten door een voertuig opgehaald en gevoerd naar de aankomst.

Art. 8. Elke verbintenis is vast en definitief en verondersteld het aanvaarden van het huidig reglement.

Art. 9. DE FIETSEN ZIJN NIET TOEGELATEN OP HET PARCOURS.

Art. 10. Een voertuig zal de koers volgen aan een snelheid overeenstemmend met de tijdsgrens van 3uur. Elke loper die door deze wagen voorbijgereden wordt moet erin stappen, want de wegen worden opnieuw toegankelijk voor het normale verkeer van doortocht van dit voertuig.

Art. 11. De rugnummers van de deelnemers moeten op de borst of op de buik worden gedragen terwijl de reclame in haar geheel zichtbaar moet zijn.

Art .12. Persoonlijke gegevens kunnen enkel worden gebruikt voor het opstellen van de uitslagenlijsten, voor de informaticadiensten en voor de perscommuniqués. De deelnemer laat de organisatoren van de Maasmarathon de la Meuse toe zijn naam, foto's en tijden de gebruiken voor de noden van de geschreven, gesproken en TV pers, ook per e-mail.

Art .13. De tijdregistratie tijdens de wedstrijd gebeurd d.m.v. CHAMPION CHIP systeem. 

Art. 14. De deelnemers herkennen deze reglement te hebben gelezen en aangenomen.

Art. 15. In geval van overmacht, van natuurramp of van alle andere omstandigheden die de veiligheid van de lopers in gevaar brengen, kan de organisatie de loop vernietigen zonder terugbetaling aan iemand.

 

sluiten
Gezant Fout Sturen

Halve Marathon